Služby

 

Naše služby zahŕňajú:
• výber vizuálnych
• Ovládanie pomocou metódy merania
• kontroly na výrobnej linke,
• opravy komponentov,
• výmena chybných súčastí,
• Odstránenie poškodenia počas dopravy,
• zavedenie služieb v závislosti na potrebách zákazníka

Objednávame:
• pre poskytovateľa a príjemcu,
• v našich priestoroch,
• s vašimi zákazníkmi, s možnosťou stáleho zástupcu (Resident).

Ponúkame individuálne servisné prehliadky a opravy komponentov v továrňach v Poľsku a zahraničí.